Փոքր ՀԷԿ-երի կառուցում

Փոքր ՀԷԿ-երի կառուցում

«Մ-Գրուպ» ընկերության կողմից իրականացվել են ՓՀԷԿ-երի շինարարական աշխատանքներ:

ՓՀԷԿ-երի շինարարության առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ աշխատանքներն իրականացվում են բարդ լեռնային, առանձին դեպքերում դժվարանցանելի տեղանքում: Շինարարությունների ընթացքում կատարվել են մեծ ծավալի հողային, ինչպես նաև խողովակաշարերի կառուցման աշխատանքներ: Աշխատանքներն իրականացվել են պահանջվող բոլոր նորմատիվային ստանդարտներին համապատասխան: