Նախագծաին և հետազոտական աշխատանքներ

Նախագծաին և հետազոտական աշխատանքներ

Մ Գրուպ ընկերությունն իրականացնում է հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ՝ ապահովելով և երաշխավորելով աշխատանքի արդյունավետությունը, արդյունքների բարձր ճշգրտությունը, հետազոտական աշխատանքի ողջամիտ արժեքը՝ հենվելով հմուտ մասնագետների վրա։