Փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցում

«Խաչաղբյուր-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցում 
Ավարտ՝ 2013թ.