Տեխնիկական ջրամատակարարման ապահովում

Տեխնիկական ջրամատակարարման ապահովում խորքային հորերից՝ խորքային հորերի հորատում: 
Պատվիրատու՝ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Իրականացման տարի՝ 2020թ.