Փոքր hիդրոէլեկտրակայանի կառուցում Սյունիքի մարզում

Փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցում Սյունիքի մարզում։
Հզորությունը՝ 4 ՄՎտ։

Ավարտ՝ 2013թ.