ՀԱԷԿ

ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի շրջանառու ջրի համակարգի №1 և №3 հովացման աշտարակների արդիականացում
Պատվիրատու՝ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 
Իրականացման տարի՝ 2021-2022թթ.